درب روغن دان موتور رنو مگان

درب روغن دان موتور رنو مگان

Product Description

علت بخار روغن موتور
علت بخار روغن موتور > یکی از موارد ترسناک که صاحبان خودرو ممکن است با آن رو به رو شوند مشاهده خروج بخار روغن از درب روغن موتور می باشد.

آیا تا به حال این سوال برای شما پیش آمده که علت بخار روغن موتور چیست؟

خروج بخار روغن موتور ممکن است از دید صاحبان آن نشان دهنده مشکل اساسی در موتور خودرو باشد، حال آنکه از نگاه مهندسان مکانیک خودرو، علت های متفاوتی می تواند داشته باشد که به بیان آن ها می پردازیم .

۱- نوع طراحی موتور
در برخی خودروها با توجه به نوع طراحی موتور، مشاهده مقدار معینی بخار روغن طبیعی می باشد.

راهکار :
استفاده از کولانت های سنگین برای پایین آوردن دمای موتور،مانند کولانت پرستون.
تمیز کردن و پاکیزه نگه داشتن سیستم خنک کننده موتور جهت کاهش دما و افزایش بازده سیستم خنک کننده موتور خودرو با استفاده از شوینده های سیستم خنک کننده.
۲- کیفیت روغن موتور
یکی از مواردی که باعث خروج بخار روغن از موتور خودرو می گردد، استفاده از روغن های با کیفیت پایین است. این روغن ها به دلیل داشتن پارافین بیش از مقدار استاندارد و یا دمای تبخیر پایین، زودتر تبخیر می شوند.

36058930