مقاومت فن خودروی رنو داستر

مقاومت فن خودروی رنو داستر

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Product Description

در خودروهایی که دارای موتور فن دو دور هستند، برای ایجاد عملکرد بهتر موتور فن و

تنظیم دور پایین موتور فن، از مقاومت (حرارتی) فن استفاده می شود.

مقاومت فن” در خودروهای با قابلیت فن دو دور استفاده می گردد.  قطعه ای است که

در مسیر مدار دور پایین فن قرار گرفته و وظیفه یک مصرف کننده حرارتی را ایفا

می کند که با ایجاد ولتاژ در مسیر جریان باعث پایین آوردن دور فن رادیاتور می شود.

مقاومت فن” دارای یک فیوز حرارتی می باشد که بر اثر افزایش دمای فیوز به دلایل

افزایش دمای موتور و افزایش جریان عبوری از فیوز ازدیاد جریان (طی یک زمان معین)

منجر به قطع جریان عبوری می گردد.

زمانی که “مقاومت فن“خراب می شود، ابتدا چراغ چک روشن شده و سپس فن خودرو

در دور کند از کار می افتد. به عبارت دیگر فن خودرو در دمای ۹۰ درجه نیز مستقیما روی

دور تند شروع به کار می کند.

با توجه به کارکرد بیش از حد موتورهای فن رادیاتور در فصل گرما، این قطعه از آسیب به

موتور جلوگیری می کند.

یکی از اشکالات “مجموعه فن” جرم گرفتن سوکت “موتور فن” است که عامل اصلی در

کارکرد نامناسب “موتور فن” می باشد و با در آوردن سوکت و تمیز نمودن آن مشکل

موتور فن” رفع می شود

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
36058930